Klub české historie

Svým členstvím v Klubu české historie podpoříte a umožníte rozvíjet neziskové projekty obecně prospěšné společnosti Centrum české historie. 

Navíc získáte velmi zajímavé bonusy a výhody.

 

Klub české historie rozvíjí svou činnost v rámci obecně prospěšné společnosti Centrum české historie a do svých řad zve všechny vlastence a obyvatele České republiky, kteří vyznávají pozitivní vztah k naší zemi a její historii.

Členové Klubu české historie mají prioritní právo být zváni  na kulturní události a klubová setkání, besedy a přednášky, jichž je Centrum české historie pořadatelem, spolupořadatelem či patronem. Prioritně a za zvýhodněných podmínek získají také časopis Historický kaleidoskop a publikace, vydávané Centrem české historie.

V Klubu české historie se budete setkávat s publicisty, historiky, badateli, pamětníky, válečnými veterány a dalšími zajímavými osobnostmi, které zajímá česká i světová historie a mají na toto téma co říci.

Navštívíte také místa významná pro českou historii, a to v rámci kulturních, sportovních či společenských akcí pořádaných Centrem české historie či jejími partnery.

 

Podmínky členství v Klubu české historie

 • Klubové členství je roční a je automaticky prodlužováno, pokud stávající člen nevypoví členství před uplynutím 1 běžného roku.
 • Členství má dva stupně – PRIVAT a BYZNYS.
 • Členství vzniká vyplněním a odesláním přihlášky na stránkách www.centrumceskehistorie.cz, akceptací těchto Podmínek členství a úhradou členské vstupenky prostřednictvím e-shopu www.ceskatrikolora.cz

Práva a povinnosti členů Klubu české historie – společné pro oba stupně členství

 1. Převzít ZDARMA 1 knihu, vydanou Centrem české historie v daném roce.
 2. Využít slevy 10 % na všechny další publikace, jichž je Centrum české historie vydavatelem či spoluvydavatelem.
 3. Využít pozvánek na besedy, přednášky, výstavy, křty knih či další společenské akce, které budou členům klubu zasílány v průběhu roku, a jichž je Centrum české historie organizátorem či spoluorganizátorem, a zúčastnit se ZDARMA těchto akcí.
 4. Využít výhodných nabídek zúčastnit se dalších zajímavých akcí, jichž není Centrum české historie organizátorem, ale získá na ně pro své členy vstup se slevou či sníženým poplatkem.

Pro členství PRIVAT

 1. Uhradit členskou vstupenku do klubu ve výši 2000 Kč/ročně prostřednictvím e-shopu na adrese www.ceskatrikolora.cz

 

Pro členství BYZNYS

 

 1. Využívat všechna práva členství PRIVAT a navíc:
 2. Využít možnosti prezentace svých aktivit (firmy, společnosti) na webových stránkách www.centrumceskehistorie.cz v sekci Klubových zpráv (texty, zprávy, aktuality, odkaz na webové stránky).
 3.  Využít možnosti informovat v rámci e-mailových informačních zpráv ostatní členy Klubu o svých aktivitách.
 4. Uhradit členskou vstupenku do klubu ve výši 5000 Kč/ročně prostřednictvím e-shopu na adrese www.ceskatrikolora.cz.

Práva a povinnosti členů se mohou v průběhu členství měnit.

Uhrazené klubové členství se nevrací.

Na členství v Klubu české historie není právní nárok a může být kdykoliv ukončeno ze strany Centra české historie, o.p.s., pokud člen poruší pravidla podmínek členství v Klubu české historie, případně pokud vážným způsobem poruší zásady slušného chování nebo neuhradí vstupenku za členství.

 

Ochrana osobních dat

Vážíme si důvěry našich členů klubu a chráníme osobní data před zneužitím. Člen klubu dává přihlášením do klubu souhlas s tím, že údaje o něm získané v rámci přihlášení a v průběhu členství budou shromažďovány a používány. Osobní data shromažďujeme výhradně proto, abychom členům zajistili členské výhody a komunikaci s členy, a také účetní a kontrolní evidenci naší činnosti dle platných právních předpisů. Informace jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. K informacím obsahujícím vaše osobní údaje mají přístup pouze oprávněné osoby, které jsou povinny dodržovat zákonem stanovené povinnosti a postupy.

V případě, že se člen klubu rozhodne, aby byly jeho osobní údaje z naší databáze zcela odstraněny, zašle žádost o vymazání osobních údajů na adresu: info/@/centrumceskehistorie.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny, avšak zároveň nebude možné zasílat vám dále příslušné nabídky, jimiž čerpáte členské výhody.


Zasílání informačních e-mailů

Členům Klubu české historie budou maximálně 4x měsíčně zasílány informační e-maily o nových aktivitách klubu, pozvánky na akce a další sdělení. Pokud se člen rozhodne zasílání informačních e-mailů odhlásit, učiní tak v odpovědi na poslední takto zaslaný e-mail či zprávou na adresu: info/@/centrumceskehistorie.cz, a jejich rozesílání bude zastaveno.

 

 

Přihláška do Klubu české historie

Tímto se přihlašuji k členství v Klubu české historie a zároveň vyjadřuji souhlas s podmínkami členství