Kniha S odvahou v srdcích – II. díl

07.03.2018 13:03

Druhý díl knihy S odvahou v srdcích – Tragické konce legend českého vojenství a politiky známého badatele a publicisty Zbyňka Miloše Dudy je připraven k vydání. Publikace obsahuje životní příběhy a profesionální dráhy nejvýznamnějších představitelů českého vojenství v období první poloviny 20. století.  Tento díl obsahuje také na 200 unikátních a většinou dosud nezveřejněných originálních fotografií a dokumentů z autorova archívu. Získat ji můžete za velmi výhodných podmínek a s bonusy, pokud přispějete na její vydání prostřednictvím portálu HITHIT


Životní příběhy významných osobností českého vojenství, kteří prošli bitvami I., a někteří i II. světové války. Někteří po vyhlášení Československé republiky přijali službu v nově se rodící čs. armádě, jiní demobilizovali, ale jejich vlastenecké a legionářské cítění jim nedovolilo sedět s rukama v klíně a brzy se zapojili do práce pro vlast i do druhého odboje, aby je po druhé světové válce čekala perzekuce, někdy i zapomnění a trest. Jde o tyto osobnosti: 
Brigádní generál Antonín Mikuláš Číla, DSO: statečný voják-starodružiník, účastník bitvy u Zborova, i všech bojů proti bolševikům na magistrále od Čeljabinsku po Irkutsk, výtečný velitel pluku, brigády a divize, neohrožený člověk, který v dobách nesvobody a totality vždy hájil principy legionářské cti a soudržnosti. V souvislosti s A. M. Čílou je podrobně rozebrán ve zvláštní kapitole osud carského ruského zlatého pokladu. 
Fascinující záznam z deníku příslušníka pěchoty Františka Mareše na bitvu u Zborova.
Generál a ministr obrany Ing. Otakar Husák: je spjat se základy českého národního a vojenského života v Rusku (Česká družina, bitva u Zborova), posléze pak ve Francii (v bojích u Vouziers a Terronu), kde pokaždé projevil mimořádné velitelské a bojové schopnosti a nasazení.
Náčelník Hlavního štábu čs. armády divizní generál Ing. Radolo Gajda, CB: zvraty a pády skvělého vojáka, neúspěšného politika a neutuchajícího českého nacionálního vlastence, divizního generála Radola (Rudolfa) Gajdy, CB. Článek také obsahuje pojednání o vývoji českého fašismu v 30. letech 20. století.
Divizní generál Doc. Vojtěch Vladimír Klecanda, DSO: starodružiník, jeden z prvních, kteří se přihlásili do české dobrovolnické skupiny v Rusku. Později diplomat, jemuž jeho kariéra mu někdy usnadnila, jindy zkomplikovala životní dráhu, až mu nakonec zlomila vaz.
Armádní generál Jan Syrový, CB, ministr obrany a čs. premiér: prožil více než dvacet let na absolutním výsluní a také prožil více než dvacet let absolutní temnoty, kterou si opravdu nezasloužil. Stal se totiž klasickým příkladem, jak se z oddaného vlastence stane chrabrý voják, ale neschopný organizátor a stratég, a také příkladem toho, jak chutná moc se všemi politickými proměnami a ošidnostmi.

O autorovi
PhDr. Zbyněk Miloš Duda je historik a teoretik umění, kurátor, pedagog, publicista a spisovatel. Po převratu v roce 1989 se mohl naplno vrátit k odborné, publikační, přednáškové a pedagogické práci, v níž se převážně zabývá dějinami 19. a 20. století. Od roku 1981 se začal věnovat tématice československého politického, vojenského a leteckého odboje v letech 1914–1918 a 1939–1945.

Klikněte na odkaz a najděte si odměnu, kterou Vám vydavatel zašle po vydání knihy. 

Kampaň probíhá na adrese: https://www.hithit.com/cs/project/4633/kniha-s-odvahou-v-srdcich-ii-dil