Naše projekty

Historický kaleidoskop

 

Historický kaleidoskop se zabývá českou historií v období 20. století. Sleduje úsek našich dějin od 1. světové války do 60. let, vznik samostatné Československé republiky a důležité osobnosti, které přispěly k jejímu vývoji.  Zabývá se obdobím nástupu fašismu, okupace českých zemí a 2. světovou válkou. Mapuje období poválečné, zvláště 50. léta, připomíná zrůdnost nastoleného komunismu, pracovní tábory, justiční vraždy a další komunistickou zvůli. Svým obsahem a fakty je jediným v České republice. Historický kaleidoskop vycházel do května 2016 jako dvouměsíčník. Nyní vychází v elektronické podobě.

Aktuální čísla i komplety minulých ročníků od vzniku časopisu v r. 2006 můžete zakoupit v e-shopu www.ceskatrikolora.cz

 

Časopis v on-line podobě najdete na www.historickykaleidoskop.cz

 

Knihy o české historii

Vydáváme knihy z oblasti literatury faktu, a to především z novodobé české historie. Do vydavatelského plánu zařazujeme také deníky legionářů, vzpomínky z válek, z odboje i monografie významných osobností české historie.

Svatopluk Valníček: Vzpomínky na Velkou válku

Příběh z první světové války zaznamenal syn českého legionáře tak, jak jej jeho otec Václav Valníček a někteří jeho spolubojovníci z legií vyprávěli. Kniha se soustřeďuje na příběh studenta, jenž nemohl odmaturovat a byl povolán do c. k. armády, posléze se dostal do italského zajetí, kde vstoupil do čs. legií. Zajímavé jsou vzpomínky na významné představitele čs. legií, Štefánika, Čapka – prvního iniciátora čs. legií v Itálii, Břetislava Bartoše – významného malíře legionářských plakátů a autora praporů, a mnohé další. S Václavem Valníčkem projdeme celou italskou anabázi od bojů na rakouské straně, přes zajetí, boje legionářů u Lago di Garda, až po návrat domů na Štědrý den, kdy však místo odchodu z nádraží dostali vojáci okamžitý rozkaz k přesunu na Slovensko. Tam boje pokračovaly a domov byl v nedohlednu. Krátce nahlédneme do života po válce, kdy si mladí muži museli budovat nový život, přerušený válkou. Sugestivní vyprávění je doprovázeno bohatou fotodokumentací, včetně dobových ilustrací, karikatur, kreseb i fotografií současného stavu z míst bojů na italské frontě.

Jaroslav Čvančara: „Voláme všechny Čechy!“

Unikátní obrazová kronika posledních dnů války v českých zemích od známého badatele a historika Jaroslava Čvančary.  Více než 200 fotografií, které dokumentují děje jara 1945, postup spojeneckých armád i Rudé armády. Ale především sleduje květnové povstání českého lidu, které vypuklo a bylo rychle potlačeno v Přerově 1. května, avšak ihned se začalo jako lavina šířit do dalších obcí a měst, až zachvátilo celý národ. Když Český rozhlas vysílal do éteru 5. května své volání o pomoc, byl již Hitler několik dnů mrtev a spojenci intenzívně jednali s německou armádou o kapitulaci. Přesto se ustupující německá vojska bránila se vší urputností a krutostí. Český národ za svou touhu po konečném osvobození od okupantů platil krvavou daň. 

Libor Pařízek: US Mise Velichovky

Americká mise do Velichovek byla významnou událostí posledních dnů války. Dohodly se na ní a provedly ji obě bojující strany po bezpodmínečné kapitulaci. Obě strany měly zásadní zájem na zachování životů svých vojáků. Američané po dohodě s Brity navrhli vyslat vojenskou misi, jež měla s polním maršálem Ferdinandem Schörnerem, velitelem armád  Mitte, projednat kapitulační podmínky a přesvědčit jej o nutnosti jejich dodržení. Německé vrchní velení ve Flensburgu souhlasilo s touto akcí a podle dohody určilo pro misi svého styčného důstojníka plk. Meyer-Detringa, přednostu plánovacího odboru OKW. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí německé strany bylo, aby co největší počet německých vojáků padl do zajetí americké armády. I když se nepodařilo zcela vyloučit následné bojové střety i po této misi, je jisté, že ustupující německé jednotky zanechaly těžké zbraně na místě, kde je zastihl rozkaz. Tím bylo nepochybně zamezeno dalším velkým a zcela zbytečným ztrátám. Autor tohoto textu se pokusil shrnout dosavadní poznatky o misi a doplnit je novými pohledy a autentickými fotografiemi.

Zbyněk M. Duda: S odvahou v srdcích - tragické konce legend českého vojenství a politiky

Kniha se věnuje životním příběhům českých důstojníků a občanů, které zasáhl začátek I. světové války, a z nichž někteří působili a pracovali téměř po celé Evropě. Většina z těchto občanů habsburské monarchie a příslušníků c. a k. branné moci byla usazena v carském Rusku a ve Francii. Když válka vypukla, odmítli z vlasteneckých pohnutek vykonat brannou povinnost a habsburské monarchii vypověděli svůj vlastní boj tím, že dobrovolně vstupovali do zahraničních armád ve Francii, Srbsku, Rumunsku, Rusku, Spojených státech amerických a Itálii.
Vedle nich však Češi, Moravané a Slezani statečně bojovali v armádách Centrálních mocností, a tak se v průběhu této války na třech frontách – západní, východní a jižní  – setkávali příslušníci rakousko-uherské armády se svými dědy, otci, strýci, bratranci a přáteli, kteří bojovali na druhé straně. Kniha také představuje humanitární úsilí, jež vyvrcholilo vznikem Mezinárodního Červeného kříže, ale na straně druhé se věnuje také peripetiím kolem carského ruského zlatého pokladu. Autor si také všímá činnosti domácího odboje v letech 1914–1918, z něhož některé významné osobnosti působily také v odboji v letech 1939–1945.Kniha je zpracována velmi pečlivě, se všemi příslušnými poznámkami, vysvětlivkami a bohatým rejstříkem, avšak není to vědecké dílo – kniha je velmi čtivá. Jsou zde plasticky vykresleny události první poloviny 20. století, které se dotýkaly všech lidí v Evropě.Příběhy osobností jsou pak takřka samostatnými dobrodružnými romány se všemi peripetiemi, které hrdiny dostávají na vrchol slávy a moci, aby záhy klesli na samé dno. Čtenáři tak mohou sledovat barvité osudy vojáků v rakousko-uherských službách, legionářů i vojáků, kteří přijali službu po I. světové válce v nově se rodící čs. armádě a měli tu čest ji budovat, i těch, kteří demobilizovali, ale jejich vlastenecké a legionářské cítění jim nedovolilo sedět s rukama v klíně a brzy se zapojili do práce pro vlast i do druhého odboje, aby je po druhé světové válce čekala perzekuce, někdy i zapomnění a trest.

 

Naše knihy můžete zakoupit v běžné síti knihkupectví nebo na e-shopu: www.ceskatrikolora.cz

Akce pro veřejnost

Dny české historie

Pořádáme dny české historie, na nichž účastníkům připravujeme bohatý program a připomínáme významná výročí a události české historie.

Více informací je na www.dnyceskehistorie.cz

 

Výstavy

Realizujeme putovní výstavy k významným historickým událostem. K výstavám vydáváme katalogy či speciální publikace a připravujeme pracovní listy pro školy. Výstavy zapůjčujeme kulturním a školským zařízením, obcím a městům.

Více informací je na www.osudove-roky.cz

 

Besedy

Pořádáme besedy, konference a semináře na téma české historie.