O nás

Zaměřujeme se na poznání novodobé české historie a šíření faktů o tomto období mezi širokou veřejností. Zvláštní důraz věnujeme výchově a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti české historie. Naším posláním je podpora zdravého patriotismu tak, aby občané České republiky byli hrdí na svou vlast a byli si vědomi, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa.

Zakladateli této obecně prospěšné společnosti jsou PhDr. Jindra Svitáková a ing. Jaroslav Houška, kteří se neziskovým projektům v oblasti české historie věnují již více než deset let.

Posláním Centra české historie  je realizovat takové projekty, jejichž prostřednictvím bude veřejnost seznamována s novodobou českou historií, významnými událostmi a osobnostmi, které zasáhly do světových dějin různých oborů od politiky, přes techniku, vědu až po kulturu a společnost.

To vše především formou neformálních vzdělávacích aktivit, výstav, vydáváním knih a periodik, pořádáním besed, seminářů, odborných konferencí, soutěží a kulturních, sportovních a společenských akcí.

Správní orgány:

Ředitel ( statutární zástupce společnosti): Ing. Jaroslav Houška

 

Správní rada:

PhDr. Jindra Svitáková (předsedkyně)
Miroslav Anger
Bc. Petra Matoušková

 

Dozorčí rada:

Ing. Helena Hostková (předsedkyně)
Zuzana Kuchejdová
Eva Medlíková

 

Bankovní spojení:

FIO banka, a.s.
Číslo účtu: 2600540579/2010