Podpořte nás, prosím

Naším posláním je podpora zdravého patriotismu. Chceme, aby občané České republiky byli hrdí na svou vlast a věděli, že žijí v zemi, která má bohaté tradice a významné osobnosti, které ovlivnily chod dějin tohoto státu, Evropy i světa. Naše organizace není příjemcem stálých dotací či jiné formy státní podpory. Bez vašich příspěvků tedy  nemůžeme naše projekty realizovat. Podpořte nás, abychom společně přispěli k rozvoji vlastenectví a hrdosti na naši zem - Českou republiku. 

Za každou Vaši podporu děkujeme!

 

Finanční dar

Váš dar můžete zaslat na náš transparentní účet 2600540579/2010, vedený u FIO banky.
Jestliže nám zašlete informaci o Vašem daru na e-mail info/@/centrumceskehistorie.cz, zašleme Vám potvrzení o daru, které můžete použít pro snížení daňového základu při podání daňového přiznání.
V případě, že chcete darovat vyšší částku, informujte nás. Připravíme individuální darovací smlouvu.

 

Podpora konkrétního projektu

Můžete se stát partnerem konkrétního projektu, jehož realizaci plánujeme. Podrobné informace lze najít na webových stránkách nebo kontaktovat ředitele společnosti.

 

Zapojit se jako dobrovolník

Naše společnost vítá dobrovolníky, kteří mají zájem o českou historii a chtějí se podílet na organizaci aktivit pro veřejnost a vzdělávacích projektů pro děti a studenty.