Pamětní deska vyhnancům z pohraničí

02.10.2015 11:21

Vracíme se k jedné málo známé a zřídka připomínané kapitole dějin naší země, kterou je vyhnání   více než 370 000 Čechů, Židů a německých antinacistů z našeho pohraničí v roce 1938 (Židů i protinacisticky smýšlejících Němců bylo kolem 30 000). Zatímco osud německy mluvících obyvatel Československa, kteří po válce odešli do Německa (ať už šlo o útěk, divoký nebo organizovaný odsun) je v posledních letech často připomínán v médiích,  příběhy lidí vyhnaných v roce 1938 zůstávají většinou v zapomnění. Cílem našeho snažení je přispět k objektivnímu pohledu na toto období naší historie a k pochopení příčin a následků na časové ose dějin. Odhalení pamětní desky bude rovněž uctěním památky těch občanů Československa, kteří našli odvahu postavit se nacismu, nebo se stali jeho obětí.

Nad odhalením pamětní desky převzal záštitu předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch.

Pamětní desku chceme odhalit začátkem listopadu letošního roku na Masarykově nádraží v Praze.

Další podrobné informace a možnost podpořit tento projekt finančně najdete na speciálních webových stránkách věnovaných této tématice na: www.utekyavyhnani1938.cz