Vstupte do Klubu české historie

07.01.2016 12:05
 
S novým rokem jsme založili Klub české historie - vstupte do něj i vy.
Svým členstvím v Klubu české historie podpoříte a umožníte rozvíjet neziskové projekty obecně prospěšné společnosti Centrum české historie. 
Navíc získáte velmi zajímavé bonusy a výhody.

 

Klub české historie rozvíjí svou činnost v rámci obecně prospěšné společnosti Centrum české historie a do svých řad zve všechny vlastence a obyvatele České republiky, kteří vyznávají pozitivní vztah k naší zemi a její historii.

Členové Klubu české historie mají prioritní právo být zváni na kulturní události a klubová setkání, besedy a přednášky, jichž je Centrum české historie pořadatelem, spolupořadatelem či patronem. Prioritně a za zvýhodněných podmínek získají také časopis Historický kaleidoskop a publikace, vydávané Centrem české historie.

V Klubu české historie se budete setkávat s publicisty, historiky, badateli, pamětníky, válečnými veterány a dalšími zajímavými osobnostmi, které zajímá česká i světová historie a mají na toto téma co říci.

Navštívíte také místa významná pro českou historii, a to v rámci kulturních, sportovních či společenských akcí pořádaných Centrem české historie či jejími partnery.

Více informací a přihlášku najdete na stránce Klubu.