Historický kaleidoskop

Časopis Historický kaleidoskop vycházel v tištěné podobě od r. 2006 do r. 2015. Od roku 2016 do r. 2022 byl provozován jako on-line magazín. V r. 2022 byl z důvodů nedostatku finančních prostředků na tento projekt zastaven.

 

Poslední editorial:

 

Vážení čtenáři Historického kaleidoskopu,

tento časopis přestává právě nyní po 16 letech vycházet i v on-line verzi. Za dobu našeho působení vzniklo mnoho nových magazínů, které informují o české historii a jejích hrdinech a významných osobnostech. Také běžný tisk se začal některým tématům z české historie věnovat podstatně více, než tomu bylo v době vzniku našeho Historického kaleidoskopu.

Věříme, že jsme se jeho vydáváním alespoň trochu zasloužili o prezentaci novodobé české historie, a že jsme posunuli povědomí mnoha čtenářů o kousek dál, a to především ve smyslu kréda, že na minulost se nemá zapomínat, neboť nám může být významným poučením do budoucnosti.

Rádi jsme s vámi trávili zajímavý čas při psaní a vyhledávání témat, které vás osloví. Nejsme však jako nezisková organizace dále schopni finančně zajišťovat stále rostoucí náklady na aktualizaci a vydávání magazínu ani v on-line podobě.

Přeji vám, abyste nezapomněli na hrdiny a události, jimiž jsme vás provázeli, a abyste si našli další zdroje poznávání české historie.

Se srdečnými pozdravy

Jindra Svitáková, šéfredaktorka